Ne Nedir

Tıp

Lezyon Nedir?

Lezyon Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.

Tarih

Epıstyl Nedir?

Epıstyl  Arkhitrav ya da baştabanın diğer adı.

Tıp

Tromboz Nedir?

Tromboz Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.

Otomotiv

Kurşun tetra-etil Nedir?

Kurşun tetra-etil  Yanmanın verimini arttırmak ve benzinin oktan sayısını yükseltmek için benzine katılan bir maddedir. 

Tarih

Vomıtorıum Nedir?

Vomıtorıum  İzleyicilerin tiyatroya giriş çıkışlarını sağlayan üstü kapalı geçite verilen ad.

Kimya

Fiziksel özellik Nedir?

Fiziksel özellik Erime noktası, kaynama noktası, renk, özkütle (yoğunluk) gibi maddenin iç yapısıyla ilgili olmayan özelliklerdir.

Kimya

Nükleer enerji Nedir?

Nükleer enerji Radyoaktif reaksiyonlar sonucu açığa çıkan enerji, atom enerjisi.

Tıp

Epitel Nedir?

Epitel Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.