Ne Nedir

Tıp

Zoofili Nedir?

Zoofili Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu. Genellikle aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu...

Ticaret

Benzer Eşya – Similar Goods Nedir?

Benzer Eşya – Similar Goods Her konuda aynı olmamakla birlikte, aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame edebilmelerini mümkün...

Kimya

Aktinitler Nedir?

Aktinitler Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seridir.

Tarih

Proskenıon Nedir?

Proskenıon  Bir tiyatroda sahne yapısının cavea’ya doğru ileriye taştığı bölüm. Klasik Dönem sonrasında sahne işlevi görmüştür. 

Ticaret

Mükellefiyet – Legal Obligation Nedir?

Mükellefiyet – Legal Obligation Türkiye Gümrük Hattı’ndan geçen ve eşya geçiren herkes Gümrük Kanunu ve ilgili Tüzük, Kararname, Yönetmelik hükümlerine...