Ne Nedir

Kimya

İndirgenme Nedir?

İndirgenme Elementlerin elektron olarak bir değerlikten daha düşük değerliklere geçmesi.

Kimya

Nükleer reaktör Nedir?

Nükleer reaktör İçerisinde nükleer füzyon reaksiyonunun kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği sistem.

Sağlık

El Temizliği Nedir?

Ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği ile...

Tarih

Gens Nedir?

Gens  Roma’nın krallık döneminde, ‘Populus Romanus’u meydana getiren en küçük birlik olan klan’lara verilen ad.

Kimya

f–bloku Nedir?

f–bloku Periyodik tabloda f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluşturduğu küme. Fahrenheit sıcaklık cetveli

Tarih

Semantik Nedir?

Semantik  ‘Anlamla ilgili anlamsal’ manasında sözcük

Sağlık

Sağlık Nedir?

Sadece hastalık veya engellilik durumunun mevcut olmaması değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hali. Sağlık

Tarih

Dendokronoloji Nedir?

Dendokronoloji  Bir ağacın yaşını ve içinde yer aldığı ya da kullanıldığı arkeolojik ortamın zamanını belirlemek için ağaç halkalarından yararlanma yöntemine...

Ticaret

Tescil – Registration Nedir?

Tescil – Registration Gümrük İdareleri’ne verilen beyanname ve özet beyanların tarih ve sıra numarası ile EDI sistemine alınmasıdır.

Tarih

Dıazoma Nedir?

Dıazoma  Eski Yunanistan’da tiyatrolarda cavea’yı yatay olarak parçalara ayıran geçitlere verilen ad.